20 februára 2022

Dotyk slova – 7. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 6, 27-38 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich […]
13 februára 2022

Dotyk slova – 6. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 6, 17. 20-26 Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči! Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké […]
5 februára 2022

Dotyk slova – 5. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 5, 1-11 Na tvoje slovo spustím siet Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel […]
31 januára 2022

Duchovná obnova pre mladých mužov na rozlíšenie povolania

Božie pozvanie je dobrodružstvo. “Hodiť sa do neznáma, kde nás to veľmi ťahá,”   Spravme dobré rozhodnutie.  Preto ťa pozývame na duchovnú obnovu pre mladých mužov, ktorí […]
29 januára 2022

Dotyk slova – 4. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 4, 21-30 Ježiš, podobne ako Eliáš a Elizeus, nebol poslaný len k Židom Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto […]
24 januára 2022

Nová stránka bratov v Banskej Bystrici

Nová webová stránka zobrazujúca slovom a obrazom Kláštor bosých karmelitánok v Banskej Bystrici na Kalvárii, je pozvánka určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o karmelitánsku spiritualitu. Všetky […]
22 januára 2022

Dotyk slova – 3. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 1, 1-4; 4, 14-21 Dnes sa splnilo toto Písmo Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, […]
19 januára 2022

Informácia o podcastoch

Každý deň treba na tejto ceste vystúpiť o kúsok vyššie a zostúpiť hlbšie súčasne so svätým sprievodcom. Drž sa mocne dlane svätých z karmelitánskej rodiny a  […]
15 januára 2022

2. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 2, 1-11 Bola tam aj Ježišova matka V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj […]
8 januára 2022

Dotyk slova – Krst Krista Pána

5 januára 2022

Zjavenie Pána – Traja Králi

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša Mt 2, 1-12 Prišli sme z východu pokloniť sa kráľovi Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do […]
25 decembra 2021

Dotyk slova – nedeľa svätej rodiny

18 decembra 2021

Dotyk slova – 4. Adventná nedeľa

11 decembra 2021

Dotyk slova – 3. Adventná nedeľa

4 decembra 2021

Dotyk slova – 2. Adventná nedeľa