5 júna 2023

Symboly Terézie – Cesta dokonalosti

Dobre sa tu hodí povedať, že tvoj zákon je len zdanlivo ťažký (porov. Ž 94, 20), pretože ja ho ako ťažký nevidím; ani neviem, prečo by mala […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Pohreb hriešnej duše

Bola som na mieste, kde zomrela istá osoba, ktorá žila veľmi zle, podľa toho, čo som sa dozvedela, a to počas mnohých rokov. V priebehu posledných dvoch rokov bola […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Kňaz v ťažkom hriechu

Keď som raz išla na sväté prijímanie, uvidela som očami duše, jasnejšie než telesnými očami, dvoch démonov vo veľmi ohavnej podobe. Zdá sa, že rohami zvierali krk […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Nebo

Len čo som dorazila do kostola, zmocnilo sa ma veľké vytrženie. Zdalo sa mi, že sa otvorili nebesia, nielen akýsi vstup do nich, ako som to videla […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Bratia so zbraňou v ruke

Inokedy, keď som bola na matutíne v chóre, sa mi sprítomnilo a stálo predo mnou šesť alebo sedem osôb – zdá sa mi, že ich bolo toľko – […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Duša ako zlato

Duša v tom stave je akoby zlato, ktoré Pán svojimi darmi pretavil a očistil, a teraz akoby naňho kladie rôznofarebné ozdoby a rozmanitými spôsobmi, duši dobre známe, ju […]
30 mája 2023

Pozvánka na vysviacku 10.6.

Brat diakon Peter Beňo nás pozýva na kňazskú vysviacku, ktorú mu udelí Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup, v sobotu 10. júna 2023 o 11.00 hod na […]
27 mája 2023

9. deň novény k Duchu Svätému

Duch Svätý nám umožňuje milovať Boha a blížnych „Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma […]
26 mája 2023

8. deň novény k Duchu Svätému

Duch robí naše srdce statočným  Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne. Lk 22, 28-29 […]
25 mája 2023

7. deň novény k Duchu Svätému

Zamilujte sa do adorácie Najsvätejšej sviatosti A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28,20 Božia vôľa nie je pre […]
24 mája 2023

6. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote …všetko stvorenie je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,  ale Pánovo slovo trvá naveky. A to […]
23 mája 2023

5. deň novény k Duchu Svätému

Nechajme Boha pôsobiť cez nás On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. […]
22 mája 2023

4. deň novény k Duchu Svätému

Božia láska, ktorá premieňa a osvecuje Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na […]
21 mája 2023

3. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  Myslite na to, čo je […]
20 mája 2023

2. deň novény k Duchu Svätému

Duchovný boj Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Mt 10,34 Toto očistné pôsobenie Ducha Svätého v našom pozemskom […]