18 mája 2024

9. deň novény k Duchu Svätému

Duch Svätý nám umožňuje milovať Boha a blížnych „Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma […]
17 mája 2024

8. deň novény k Duchu Svätému

Duch robí naše srdce statočným  Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne. Lk 22, 28-29 […]
16 mája 2024

7. deň novény k Duchu Svätému

Zamilujte sa do adorácie Najsvätejšej sviatosti A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28,20 Božia vôľa nie je pre […]
14 mája 2024

6. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote …všetko stvorenie je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,  ale Pánovo slovo trvá naveky. A to […]
14 mája 2024

5. deň novény k Duchu Svätému

Nechajme Boha pôsobiť cez nás On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. […]
13 mája 2024

4. deň novény k Duchu Svätému

Božia láska, ktorá premieňa a osvecuje Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na […]
12 mája 2024

3. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  Myslite na to, čo je […]
11 mája 2024

2. deň novény k Duchu Svätému

Duchovný boj Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Mt 10,34 Toto očistné pôsobenie Ducha Svätého v našom pozemskom […]
10 mája 2024

1. deň novény k Duchu Svätému

Poznanie svojej biedy A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Jn 16,8 Pod vplyvom Božieho svetla a tepla ohňa […]
12 januára 2024

15.01.2024 Škola vnútornej modlitby

Vnútorná modlitba totiž nie je, podľa môjho názoru, nič iné, ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás […]
12 januára 2024

2% pre kláštor v Banskej Bystrici a Starých Hôr

Podpora kláštora Banská Bystrica a Starých Hôr.  Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu 2% z daní na Kláštor Banská Bystrica, ktorý je spojený s Bazilikou na Starých Horách. […]
30 novembra 2023

Poďakovanie za pomoc sestrám bosým karmelitánkam v Detve

Milí bratia a sestry! Sme veľmi vďačné Pánu Bohu, že nám Vaším prostredníctvom poslal požadovanú sumu na opravu našej kotolne v takom krátkom čase. Výrazom našej […]
22 septembra 2023

Pozvánka na deviatnik

Od 22. septembra vás pozývame – na spoločnú modlitbu novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.  v Kaplnke sesier bosých karmelitánok v Detve.
12 augusta 2023

Sympózium venované sv. Terézii z Lisieux

Bosí karmelitáni vás pozývajú na sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia a 100. výročia blahorečeniasv. Terézie z Lisieux v sobotu 9. septembra 2023 do Auly Teologickej […]
20 júla 2023

XII. Škapuliarská pút

V sobotu 22. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční XII. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška o. […]