12 apríla 2021

I. Cesta duchovného detstva

Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva Blahej pamäti Sv. otec Ján Pavol II, povedal v roku 2000 na námestí sv. Petra pamätné slová, ktorými by […]
13 decembra 2020

Dnes je to presne mesiac od slávnosti sv. Terézie od Ježiša (z Avily)

Preto vám ponúkame možnosť započúvať sa do uvažovania o Teréziinom diele CESTA DOKONALOSTI. Text napísala naša kamoška Monika Zumríková Kekeliaková a číta ho Tomáš Bartoněk. V 1. […]
2 decembra 2020

Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša z Lisieux – Pozvánka

Chceli by sme Vás všetkých pozvať na novénu k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. od 22.9. budeme uverejňovať ďaľšie video s modlitbou novény. Modlia sa sestry […]
17 novembra 2020

Sv. Terézia od Ježiša 1515 – 1572

17 novembra 2020

Sv. Ján od Kríža 1542 – 1591

17 novembra 2020

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

16 júla 2020

Charizma rádu

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa […]
16 júla 2020

Apoštolát OCDS

Svetský karmelitán si uvedomuje, že pravá modlitba a apoštolát sú neoddeliteľné a navzájom sa oživujú. A hoci sa jeho apoštolát zakladá predovšetkým na osobnom raste v […]
16 júla 2020

Formácia OCDS

Formácia rádu Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú […]
16 júla 2020

Konštitúcie rádu ocds

KONŠTITÚCIE SVETSKÉHO RÁDU BOSÝCH KARMELITÁNOV DEKRÉT Generálny predstavený bosých karmelitánov po predchádzajúcom schválení Generálnym definitóriom na 11. zasadaní zo dňa 9. júna 2003 predložil text Konštitúcií […]
15 júna 2020

Detva

15 júna 2020

Košice

12 júna 2020

Staré Hory

12 júna 2020

Košice-Lorinčík

3 júna 2020

Banská Bystrica