Ježišu, chcem byť vojakom, aby si v každej chvíli mohol veliť mne, mojej vôli a mojim záľubám.

sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Vôľa je sila rozkazovať, je prameň nezávislosti, ktorý dodáva človeku pocit vlastnej moci. Realizuje rozhodnutia rozumu a uskutočňuje ich. Podobne ako rozum aj vôľa je poznačená nedokonalosťou. Namiesto toho, aby si človek udržal v plnej miere kontrolu nad svojimi túžbami a a ich realizáciou, stáva sa rôznym spôsobom a v rôznej miere ich otrokom. Božia prozreteľnosť lieči tento chorobný stav ľudskej vôle utrpením: ono zušľachťuje a posilňuje vôľu. Keď hovoríme, že niečo je šľachetné, chceme tým dať najavo, že je to pozbavené akejkoľvek falošnosti, dvojzmyselnosti, že je to jasné a spojené s najcennejšími hodnotami..., slovom, že ide o skutočnosť výnimočných kvalít. Pokiaľ je človek sústredený na seba, pokiaľ si nevidí ďalej od nosa a ide mu len o vlastný prospech, má ďaleko k šľachetnosti. Motívy jeho úvah a aktivít nepresahujú jeho súkromnú sféru. Skúsenosť utrpenia, občas i dlhodobého, nám poskytuje šancu na zmenu motivácie, ktorá rozhoduje o stupni šľachetnosti ľudského konania.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov