Keď sa mám sama modliť ruženec (hanbím sa to priznať), dá mi to viac námahy ako úkon kajúcnosti. Cítim, že sa ho tak zle modlím! Darmo sa usilujem rozjímať o tajomstvách ruženca, neviem si sústrediť ducha. Dlho ma tento nedostatok nábožnosti trápil i prekvapoval, , lebo tak veľmi milujem Najsvätejšiu Pannu, že by som mala na jej počesť s ľahkosťou odriekať modlitby, ktoré sú jej také milé. Teraz ma to už menej trápi; som presvedčená, že ak je Kráľovná neba mojou Matkou, je spokojná, keď vidí moju dobrú vôľu.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Pevne formulované ústne modlitby plnia cennú úlohu učiteľov pokory. Neraz sa dáme zviesť prefíkanou pýchou, keď sa hrdo vystatujeme, že sa dokážeme modliť svojimi vlastnými slovami. Inokedy nás ide rozhodiť od radosti nad tým, že naše vzletné slová znejú ako poézia. Skúsenosť ľahkosti pri modlitbe ju zaiste obohacuje. Jednako však treba mať na pamäti, že ide o dar. Len čo sa dostaví suchopárnosť, uvedomujeme si niečo veľmi dôležité: nie sme schopní udržať si tento spôsob modlitby a pokračovať v ňom. Vtedy sa učíme pokore maličkých, ktorých srdcia sa modlia jednoduchosťou obyčajných slov, často pozbavených poetickej krásy a trpezlivo opakovaných. Tu sa skrýva tajomstvo modlitby ruženca. Je to modlitba pokorných ľudí.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov