Objavujem v sebe hromadu biedy, slabosti a zbabelosti!

sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Múdre príslovie hovorí: „Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ Zotrvávať tvrdošijne v duchovnej letargii, vo fatalistickom zmýšľaní a v sebaľútosti nikam nevedie. Naše postoje sa nikdy nesmú riadiť ľahkomyseľnosťou, neochotou snažiť sa, ľahostajnosťou a lenivosťou. Manna nám nespadne z neba do úst sama. Musíme po nej natiahnuť ruku. Ježiš čaká s otvorenou náručou. Chce však vidieť našu snahu, že sa k nemu obrátime s roztrhnutým srdcom. Keby urobil všetko za nás, zdeformoval by naše človečenstvo. Láska, ak má byť skutočne pravá, musí na nás klásť aspoň minimálne požiadavky. V okamihoch vlastnej slabosti sa preto snažme usilovnejšie sa modliť, poctivo si spytujme svoje svedomie a hľadajme svoj vzor v Ježišovi. „On sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil“ – ako píše evanjalista Lukáš (Lk 22, 43). Našu biedu, slabosť a zbabelosť, ktoré máme zakorenené hlboko v srdci, môže uzdraviť iba Ježiš. Skutočné a trvalé uzdravenie dosiahneme jedine vtedy, keď sa primkneme k nemu. Ježiš nám vždy potvrdzuje, že nás napriek našej úbohosti bezpodmienečne miluje.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov