Pán Ježiš je orientačný bod môjho života a Kristova Cirkev je moja vlasť.

sv. Terézia Benedikta od Kríža

V dielach cirkevných otcov môžeme nájsť pekné prirovnanie: Katolícka cirkev je ako mesiac, ktorý svieti v nočnej temnote tohto pozemského života. Svetlo, ktoré šíri, však nevychádza z neho. On iba odráža slnečné svetlo. Cirkev odráža na sebe večnú krásu jediného Slnka – Ježiša Krista. Neohlasuje seba a nežije zo seba. Je celkom závislá od Ježiša. Je jeho mystickým telom, jeho odrazom, ikonou. Toto prirovnanie môžeme použiť aj na vzťah medzi Ježišom a jeho učeníkom, ktorý sa vydáva na cestu nasledovania Majstra. Postupom času sa podoba zviditeľňuje nielen v tom, že učeník berie na seba každodenné utrpenie a snaží sa ho obetovať za spásu ľudí, ale aj v tom, že vyžaruje tajomné svetlo, ktoré napĺňa jeho srdce. Svätá Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová) radila istej osobe: „Bez nepokoja prebývaj v kostole tak dlho, ako uznáš za potrebné, aby si našla stíšenie a pokoj. Bude to prospešné nielen tebe, ale aj tvojej práci a všetkým, s ktorými sa stretávaš.“

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov