Vždy som mala rada to, čo je veľké a krásne.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Kniha Zjavenia sv. apoštola Jána sa v súvislosti s nebom často zmieňuje o „malých“ a „veľkých“: aby (Boh) odmenil svojich služobníkov... a tých, čo sa boja tvojho mena, „ malých i veľkých“ (Zjv 11, 18); „Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!“ (Zjv 19, 5). Malosť alebo veľkosť vykúpených sú prívlastky charakterizujúce hĺbku ich účasti na živote Najsvätejšej Trojice. Tieto prívlastky však nebudú udeľované akoby zvonku, až v okamihu smrti. Príbeh malosti alebo veľkosti sa začína už teraz, dnes. Vo veľkej miere závisí od našej otvorenosti voči tajomstvu utrpenia. Inými slovami, vyjadruje pozitívnu odpoveď na Ježišovo učenie, ktoré šíril jeho námestník na zemi, sv. Ján Pavol II.: „Utrpenie je na svete aj preto, aby v nás oslobodilo lásku, ten štedrý a nezištný dar vlastného „ja“ v prospech tých, ktorých sa utrpenie týka.“ Utrpenie formuje ľudí najväčšieho formátu.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov