VI. stretnutie ctiteľov karmelitanského škapuliara

Dnes sa na Starých Horách konala každoročná púť Rodiny svätého škapuliara. Bolo nás niekoľko stoviek a spolu sme sa snažili prehĺbiť na jednej strane čím vlastne je pobožnosť svätého škapuliara a na druhej strane ako sa má táto pobožnosť prejavovať v našom každodennom živote. Sv. Omšu celebroval Jeho Excelencia Otec biskup Jozef Haľko. Vo svojej homílii veľmi dobre poukázal na podstatu mariánskej pobožnosti, ktorá skutočne vychádza z hĺbky srdca, a ktorej dôsledkom je hlboké prežívanie našej katolíckej viery v každodennom živote.

Všetkým Vám, ktorí ste prišli, aj všetkým tým, ktorí patria do našej karmelitánskej rodiny a nakoniec aj Vám všetkým, ktorí ste s nami spojení a modlíte sa za nás srdečné Pán Boh zaplať.