Veľkonočné trojdnie

Pozývame na slávenie Veľkej noci 2017 do Lorinčíka.