Sympózium k 500 ročnice narodenia Terézie od Ježiša

Sympózium "Sv. Terézia od Ježiša" otvoril páter Stanislav Miernik OCD, provinciálny delegát Krakovskej provincie bosých karmelitánov pre OCD a OCDS na Slovensku. V úvode sa prihovorila za organizátorov sympózia Beáta Hunčárová, predstavená Svetského rádu bosých karmelitánov v Bratislave.

prednáša pátra Andrzeja Ruszalu OCD

Poľsko Provinciál bosých karmelitánov

 

prednáša páter Paul Weingartner OCD (Viedeň)

Téma prednášky: Identita kresťana u sv. Terézie od Ježiša 

Prednášku tlmočí Ing. Robert Nemeth

prednáša páter Juraj Mihály OFM (Bratislava)

Téma prednášky: Vplyv františkánskej spirituality na život sv. Terézie od Ježiša

prednáša páter Miloš Viktorín OCD (Staré Hory)

Téma prednášky: Sv. Terézia od Ježiša - žena, ktorá mala odvahu nechať sa oslobodiť

prednáša páter Marian Zawada OCD (Krakov)

Téma prednášky: Štruktúra obrátenia u sv. Terézie od Ježiša

 

Slávnostná sv. omša v deň sympózia k sv. Terézii od Ježiša 28. 3. 2015 v kaplnke Centra SALVATOR

Vyvrcholením sympózia k sv. Terézii od Ježiša bola o 16:30 h slávnostná sv. omša v kaplnke Centra Salvator v Bratislave. Hlavný celebrant bol páter Stanislav Miernik OCD, provinciálny delegát pre Slovensko a homíliu predniesol páter Krzysztof Gorski OCD, provinciálny delegát Krakovskej provincie pre OCDS. Pri sv. omši sa veriaci pripojili k iniciatíve generálneho predstaveného bosých karmelitánov pátra Saveria