sv. Peter Tomáš

Narodil sa okolo roku 1305 v Périgord v južnom Francúzsku. Ako dvadsaťročný vstúpil do karmelitánskeho rádu. V roku 1345 bol zvolený za generálneho prokurátora pri pápežskej kúrii v Avignone. V roku 1354 bol menovaný za biskupa Patti a Lipari. Viackrát plnil funkciu pápežského legáta pre riešenie otázok pokoja a jednoty s východnými cirkvami. Po preložení do Corony na Peloponéze (1359) bol ustanovený za pápežského legáta pre Východ. V roku 1363 bol vymenovaný za biskupa Kréty a o rok neskôr za latinského patriarchu Konstantinopola. Získal si meno veľkého apoštola jednoty Cirkvi. Zomrel vo Famaguste na Cypre v roku 1366.