Sv. Mária Magdaléna de Pazzi

Narodila sa vo Florencii 2. apríla 1566. Nábožne ju vychovali a keď vstúpila ku karmelitánkam, viedla skrytý život modlitby a odriekania. Horlivo sa modlila o obnovu Cirkvi a sestry viedla k evanjeliovej dokonalosti. Boh ju obdaril mnohými mystickými darmi. Zomrela 25. mája v roku 1607. Kanonizoval ju pápež Klement IX. v roku 1669.