sv. Henrich de Ossó

Narodil sa vo Vinebre v Katalánsku 16. októbra 1840. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1867. Bol apoštolom detí v katechéze, inšpirátorom laických hnutí za šírenie evanjelia, vodcom duší. Podľahol duchovnému pôvabu sv. Terézie od Ježiša, učiteľky modlitby a dcéry Cirkvi. Vo svetle jej učenia založil v roku 1876 Spoločnosť sv. Terézie, ktorej úlohou bola evanjeliová formácia žien podľa vzoru avilskej svätice. Apoštol nových čias známy kázňami a apoštolátom tlače, zomrel po veľkých skúškach a utrpeniach v Gilete (Valencia) 27. januára 1896. Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za svätého v roku 1993.