sv. Andrej Corsini

Narodil sa začiatkom XIV. storočia vo Florencii a tam aj vstúpil do karmelitánskeho rádu. Na generálnej kapitule v Metz bol zvolený za provinciála pre toskánsku provinciu. Dňa 13. októbra 1349 bol vymenovaný za biskupa vo Fiésole. Ako pastier svojej diecézy bol príkladom neobyčajnej lásky, apoštolskej horlivosti, rozvahy a lásky k chudobným. Zomrel 6. januára 1374. Kanonizoval ho pápež Eugen IV. v roku 1629.