Narodil sa v roku 1360. Niekoľko rokov bránil ako rytier nezávislosť Lisabonu. Bol veľmi oddaný vojenskému životu. Po smrti manželky vstúpil do Rádu preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (1423) v kláštore v Lisabone, ktorý sám založil. Ako rehoľný brat prijal meno Nonius od Panny Márie. Vynikal v modlitbe, horlivom pokání a synovskej láske k Bohorodičke. Zomrel v lisabonskom kláštore v roku 1431. V roku 1918 ho pápež Benedikt XV. vyhlásil za blahoslaveného.