Sv. Albert z Trapani,

Albert sa narodil v Trapani na Sicílii v XIII. storočí a v mladom veku vstúpil ku karmelitánom. Bol vzorom čistoty a modlitby a horlivým hlásateľom evanjelia. Preslávil sa aj tým, že Boh skrze neho robil zázraky. V roku 1296 bol provinciálom na Sicílii. Zomrel pravdepodobne v roku 1307 v Messine. Jeho uctievanie povolil pápež Sixtus IV. v roku 1476.