sv. Šimon Stosk

Pôvodom Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil k nim. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel vo francúzskom  Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult sa vyskytoval na niektorých miestach už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý zaradili na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k Panne Márii Flos Carmeli.