Blahoslavený o. Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša OCD

Blahoslavený o. Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša OCD

fr-marie-eugene-of-the-child-jesus-2mirroro. Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša, bosý karmelitán (1894-1967) zakladateľ inštitútu Notre Dame de Vie bol dnes, 19. novembra 2016 vyhlásený za blahoslaveného v Avignone. Na jeho príhovor sa potvrdil zázrak uzdravenia dieťaťa so závažnou poruchou trávenia ohrozujúcou život.

Henri Grialou sa narodil 2.12.1894 ako tretí z piatich detí v chudobnej rodine v Aveyrone. V roku 1922 bol vysvätený za kňaza a vstúpil do Karmelu v Avon. V roku 1923 - v roku blahorečenia Terézie od Dieťaťa Ježiša z Lisieux, zložil dočasné sľuby, pri ktorých dostal meno Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša.

Hlboké priateľstvo medzi ním a sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša, po ktorej prijal aj prímenie „od Dieťaťa Ježiša“ trvalo od jeho mladosti až do veľkonočného pondelka  v roku 1967, kedy aj on „vstúpil do života“. Svojej „priateľke z detstva“ ako nazýval Teréziu, venoval počas svojho

života množstvo kázní, prednášok, článkov a duchovných cvičení.

Už v roku 1923, keď časť teológov zachovávala voči Terézii veľkú rezervovanosť, neváhal napísať: „Poslaním tohto blahoslaveného dievčaťa je podľa mňa vlievanie lásky do duší v takej podobe, ako si to Boh praje pre našu dobu.“ A ešte pred vyhlásením sv. Terézie za učiteľku Cirkvi, už v roku 1958 povedal pri jednej prednáške v Bordeaux: „Terézia je jednou z najväčších učiteliek všetkých čias a môžeme ju s istotou priraďovať k takým majstrom ako sú sv. Benedikt, sv. Terézia z Avily, sv. Ján od Kríža, sv. František Saleský....“  Inokedy napísal: „Pochopil som Milosrdenstvo. Sv. Terézia vycítila jeho nežnosť, ja som vycítil jeho silu.“

Po dočasných sľuboch začal o. Mária Eugen aktívne apoštolsky pôsobiť. Viedol duchovné cvičenia nielen so sv. Teréziou z Lisieux, ale aj so sv. Jánom od kríža. Kázal a pracoval vo farnostiach s rôznymi skupinami. Od roku 1925 je redaktorom časopisu Revue Carmel a sám v ňom niekoľko desaťročí publikoval. Večné, slávnostné sľuby zložil 11. marca 1926. V roku 1932 založil sekulárny inštitút Notre Dame de Vie. Posledné roky života mal veľké zdravotné problémy. Zomrel na rakovinu prostaty vo Venasque na veľkonočný pondelok 27. marca 1967. 7. apríla 1985 bol zahájený prípravný proces k beatifikácii o. Máriu Eugena. Dnes, 19. novembra 2016 bol vyhlásený za blahoslaveného.