Prvé sľuby

Dňa 16.9.2017 v Czernej (Poľsko) náš spolubrat Peter Beňo spolu so svojimi siedmimi spolubojovníkmi zloží svoje prvé sľuby po ročnom noviciáte.  Prosíme o modlitby za neho a jeho spolubratov. „Horlivosťou som sa rozpálil za Pána Boha zástupov.“