Duchovná obnova pre mladých mužov BB

Bratia bosí karmelitáni pozývajú mladých mužov na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania, ktorá sa uskutoční v jednom z karmelitánskych kláštorov na strednom Slovensku v  okolí Banskej Bystrice v dňoch 24-26?. 2. 2017 pod názvom Zaviedol som vás do zeme Karmelu.
Kontaktná osoba: páter Dušan, povolanie.karmel@gmail.com, 0948 919 700 

bližšie informácie ohľadom duch. obnovy. je určená pre tých čo, hľadajú svoje životne povolanie (rehoľné, manželské, kňazské ...)
bude to v  našom  kláštore v podľa záujmu mladých Banská Bystrica alebo Staré Hory. Začne sa piatok popoludní a skončí sa nedeľu obedom.
čo tam buderozhovory, modlitba, adorácia, prednáška, čas aj na prácu
čo bude potrebne zobrať: sväté písmo, zošit, pero, oblečenie na jednoduchú prácu, dobrú náladu,
čo je zabezpečené: ubytovanie, postel, strava,
určite ťa zaujíma aj cena €, ak chceš prispieť môžeš ale nemusíš je to na tebe, ja vyberať ani žiadať nebudem lebo je to náš kláštor.