Obnova pre ženy

Obnova pre ženy vedie o. Rudolf Bartal OCD   Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na duchovnú obnovu pre ženy s knihou Rút na tému: “Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu” (2,13) .  Obnova sa uskutoční od 18.-20. mája 2018. V programe obnovy sú … Čítať ďalej Obnova pre ženy