Obnova o vnútornej modlitbe

Obnova o vnútornej modlitbe 1. – 3. 3. vedie be. Miloš Viktorín

Chceš poznať chuť vnútornej modlitby v duchu charizmy  Karmelu a jeho svätých?  

Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na duchovnú obnovu o vnútornej modlitbe od 1.-3. júna 2018. V programe obnovy sú zahrnuté prednášky na tému o vnútornej modlitbe, spoločné modlitby, priestor na sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor, čas na modlitbu v tichu a ústraní.

Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu obedom o13.00 hod. Program duchovnej obnovy je nasledujúci: v piatok večer sa začína obnova úvodnou prednáškou a nasleduje celodenný program v sobotu, ktorý v sebe zahŕňa dve prednášky, svätú omšu pre účastníkov obnovy, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločná liturgická modlitba s miestnou komunitou bratov, adorácia, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu. Nedeľa zahŕňa v sebe záverečnú prednášku, spoločnú svätú omšu a zakončí sa obedom.

Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie).

Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)