Nový provinciál bosých karmelitánov

dnes 26. 04. 2017 Kapitula provinciálna vybrala o Tadeusza Florka OCD na provinciála Krakovskej Provincii bosých karmelitánov pod ktorého patria aj komunity na slovensku. p. Tadeusz Florek bude túto funkciu vykonávať 3 roky. Nech ho Duch sv. napĺňa da mu potrebne milosti.