8. deň novény – sv. Ján od Kríža

Ôsmy deň (12.december) Svätý Ján od Kríža, učiteľ Cirkvi, tvoja náuka a svedectvo života sú pre mnohé duše svetlom na ceste k svätosti. Aj my túžime, aby si sa stal pre nás duchovným vodcom v cvičení sa v čnostiach a v úsilí o dokonalosť. Nech sa s tvojou pomocou neochvejne ponáhľame k výšinám neba, aby sme raz … Čítať ďalej 8. deň novény – sv. Ján od Kríža