Novény

ČO JE TO NOVÉNA?

            Väčšina rodín má tradície – vrúcne zvyky, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Novéna je ako „katolícka rodinná tradícia,“ druh modlitby, ktorý je jedným zo spôsobov, ako sa naša rodina viery modlila počas stáročí.

            Katolícka tradícia modliť sa novény pochádza z najskorších období Cirkvi. Skutky apoštolov (1, 14) nám hovoria, že po Ježišovom vystúpení na nebesia apoštoli s Máriou, Ježišovou matkou, a ďalšími veriacimi  „jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.“ V deň Turíc „všetkých naplnil Duch Svätý“ (Sk 2, 4a). Stojac na tomto Slove sa kresťania stále modlili za rozličné potreby vo viere, že Boh počuje a vypočuje ich modlitby. Zvyk modliť sa deväť po sebe nasledujúcich dní za určité potreby sa začal nazývať novéna, pretože novéna znamená deväť.

            Sú rôzne druhy novén, ale ich účel je ten istý: predkladáme Bohu svoje potreby a prosíme ho o pomoc a ochranu, keď si pripomíname ako veľmi nás Boh miluje. A keď sa modlíme, zároveň prosíme o väčšie pochopenie a prijatie Božieho tajomného konania v našich životoch a v životoch tých, ktorých si nosíme v srdci.

            „Ale,“ mohli by ste namietať, „nepozná Boh naše potreby ešte skôr, ako ich vyslovíme?“ I keď veríme v Božiu lásku k nám, niekedy si ju my sami musíme znova pripomenúť. I keď veríme, že sme v Božích rukách a že Boh nás nepustí, niekedy sa o tom potrebujeme znova ubezpečiť. V čase temnoty sa potrebujeme o niečo oprieť; v čase radosti sa chceme naďalej radovať! To, čo môže vyzerať v novéne ako opakovanie, je v podstate opakovaným aktom viery, nádeje a lásky.

            Tak ako modlitba svätého ruženca, krížovej cesty, liturgie hodín alebo modlitba pred a po jedle, novény sú len malou časťou našej katolíckej viery. Najvýznamnejšou zo všetkých modlitieb je Eucharistické slávenie. Eucharistia je centrom katolíckeho života; z tohto žriedla vyvierajú odpovede na všetky ľudské túžby. Priblížme sa teda k Eucharistickému Pánovi cez modlitbu tejto novény postavení na jeho Slovo: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 16)

 

 novéna - sv. Ján od Kríža