náš spolubrat menovaný za kardinála

Na záver nedeľnej modlitby Regina Coeli pápež František zvolal konzistórium, ktoré prebehne 28. júna. Vyhlásil tiež nomináciu piatich nových kardinálov. Medzi nimi je ordinár Štokholmu, náš spolubrat biskup Anders Arborelius OCD. Zahrňme budúceho kardinála do našich modlitieb. 

Anders Arborelius (nar. 24. septembra 1949) švédsky katolícky biskup Štokholmu od roku 1998, sa narodil v švajčiarskom meste Sorengo švédskym rodičom. Vyrastal v Lunde na juhu Švédska. Vo veku 20. rokov prestúpil na katolícku vieru a vstúpil k bosým karmelitánom. Študoval v Bruggách a v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1979. Keď v roku 1998 nahradil Hubertusa Brandenburga vo funkcii katolíckeho biskupa Štokholmu (v súčasnosti jediná katolícka diecéza v Švédsku pokrývajúca územie celej krajiny), stal sa prvým etnicky švédskym katolíckym biskupom od čias reformácie.