Detva

Kláštor Božieho Milosrdenstva a kráľovnej Karmelu

 

Kláštor Bosých Karmelitánok
ul Jana Pavla II č. 1
962 12 Detva
Slovensko

+421 (0) 45 290 15 01

karmel.detva@gmail.com
www.sestrydetva.bosikarmelitani.sk

 

 

Vďaka mnohým povolaniam vznikol 2 kláštor v Detve. V roku 2007 ho posvätil Mons. Rudolf Baláž, Banskobystrický biskup.