Sestry

Kláštor Bosých Karmelitánok
Sídlisko KVP, ul. Jána Pavla II. č. 7
Košice

mail: karmel.detva@gmail.com

Kláštor Bosých Karmelitánok     www.sestrydetva.bosikarmelitani.sk      
ul. Jána Pavla II.                              mail: karmel.detva@gmail.com
Detva                                                     tel. 0 452 901 501 962 12