Staré Hory

Kláštor sv. Terézie od Ježiša (Avilská)

 


Kláštor Bosých Karmelitánov
Staré Hory 169
976 02 Staré Hory
Slovensko

+421 (0) 48 419 92 04
starehory.karmel@gmail.com
www.farnoststarehory.sk

 

 

Komunita vznikla 01.07. 2010. Staráme sa o pútnické miesto Staré Hory, okrem toho slúžime dennú spovednú službu v Katedrále.