Košice-Lorinčík

Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa


Kláštor Bosých Karmelitánov
Lorinčík 145
040 11 Košice
Slovensko

+421 (0) 904 515 987

lorincik.karmel@gmail.com
www.lorincik.bosikarmelitani.sk

Milí priatelia,
po štyroch rokoch modlitieb, obiet a veľkej pomoci z vašej strany bývame v skutočnom kláštore, ktorý dňa 27. septembra 2014 požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Na tejto slávnosti sa zišlo asi 1500 osôb nielen z Košíc a okolia, ale aj z mnohých iných miest Slovenska i zo zahraničia.

Veríme, že modlitba, ticho a pobyt v okolitej prírode umožnia nájsť iný uhol pohľadu na vaše starosti a povzbudia k svedectvu o Bohu v prostredí, v ktorom žijete a pracujete.