Banská Bystrica-Urpín

Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edita Sein)

 


Kláštor Bosých Karmelitánov
Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

+421/907 747 464

karmel.bb@gmail.com
www.urpin.bosikarmelitani.sk

 

 

Pátri z Rádu bosých karmelitánov, ktorí majú duchovnú správu Kalvárie a kostola Povýšenia Sv. Kríža na Kalvárii. Okrem toho vykonávajú dennú spovednú službu v Katedrále.