Karmelitánske misie v Hlohovci (18. 3. – 26. 3. 2017)

Farnosť Hlohovec privítala ľudové misie poslednýkrát v roku 2002 a na ne od 18. 3. do 26. 3. 2017 nadviazali naši pátri Dušan, Miloš a brat Stano. V priebehu týždňa zazneli nielen „stavovské“ kázne pre deti a mladých, ale aj pre manželov. Páter Dušan mal pre nich malé prekvapenie – požehnanie relikviami svätých manželov Martinovcov, rodičov sv. Terézie z Lisieux. Niekoľko desiatok veriacich zostalo aj na premietaní kvalitného kresťanského filmu Októbrové dieťa o odpustení po potrate. Počet veriacich celkovo prevýšil priemernú návštevnosť na sv. omšiach, prekvapila najmä hojná účasť starších osôb pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých a záujem o veľmi výstižné litánie súcitu s chorými. Po počiatočnom váhaní a malej „reklame“ pátra Dušana z ambóny mnohí využili ponuku karmelitánskych titulov: o „veľkej“ (Avilskej) i „malej“ sv. Terézii a jej putovaní po Slovensku, novény k Matke Božej Karmelskej a sv. Terézii Avilskej, o sv. Rafaelovi Kalinovskom alebo o Piatich cestách k dokonalej láske našich najväčších svätých. Piatková krížová cesta spojila celú farnosť rozjímaním nielen o ľudských hriechoch i slabostiach, ale aj Pánovom nevyčerpateľnom úsilí priviesť nás k sebe. Vyše stovka veriacich potom v sobotu dovolila Matke Božej, aby ich zakryla svojim rúchom v podobe pláteného či strieborného škapuliara. Po záverečných nedeľných sv. omšiach a požehnaní misijného kríža správca farnosti, dekan Marek Jesenák, prisľúbil, že bratia sa do farnosti o rok vrátia.