Kapitula provinciálna

Dňa  24. 04. 2017 sa začína  konať  kapitula krakovskej provincie bosých karmelitánov, ku ktorej patria aj naše komunity. Kapitula v našej provicii sa koná každé 3 roky. Počas nej sa volí nový provinciál a jeho rada. Slovensko zastupuje p. Stanislaw Miernik OCD. 

Poprosme spoločne o Ducha Svätého, ktorému je zasvätená aj provincia, aby sme boli otvorený na Neho.