1. sľuby 2016

Dňa 17.09.2016 náš spolubrat Štefan Havala spolu s inými spolubratmi zložili svoje prvé sľuby v reholi bosých karmelitánov.  Slávnosť sa uskutočnila v dome noviciátu v Czernej v Poľsku. Prosíme Vás, modlite sa o vytrvalosť za našich spolubratov.