sv. František Palau

07/11/2017 Deň
Slovensko Slovensko

Palau-o

sv. František Palau bosý karmelitán, ktorý založil Karmelitánky misionárky.
info na bosikarmelitani.sk/svati-karmelu/frantisek-palau-y-quer/