spomienka na všetkých zosnulých karmelitánskeho rádu

15/11/2017 Deň
Slovensko
Slovensko

SVIECA

Related upcoming events