Duchovná obnova v Nemeckej (31. 3. – 2. 4. 2017)

Miestny správca farnosti chcel oživiť miestnu farnosť duchovnou obnovou rehoľného štýlu. Denne chodí na sv. omšu asi 20-30 osôb, bosí karmelitáni – páter Dušana a brat Stano – pritiahli v piatok večer asi 30-40 veriacich. Páter Dušan horlil za aspoň 2% času v priebehu dňa vyhradeného pre modlitbu, po sv. omši nadviazal v adorácii na texty chválových piesní. V sobotu doobeda páter Dušan vysluhoval sviatosť pomazania chorých a prišlo okolo 40 osôb, postupne prejavili záujem aj o karmelitánsku literatúru. Na večernej sv. omši pre manželov v homílii si veriaci mohli vypočuť porovnanie medzi manželstvom a mystikou a aj praktické príčiny, prečo sa hnevá muž a prečo žena. Na záver si manželia obnovili manželské sľuby a prijali požehnanie relikviami svätých manželov Martinovcov, rodičov sv. Terézie z Lisieux. V homíliách na dvoch doobedňajších nedeľných sv. omšiach páter Dušan predstavil dejiny nášho rádu a zavŕšil ich ponukou škapuliara. Asi 40 osôb prijalo tento dar Matky Božej z hory Karmel a rozšírilo rady karmelitánskej rodiny.