Bratia bosí karmelitáni pozývajú mladých mužov na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania.Kontaktná osoba: páter Dušan, bližšie informácie ohľadom duch. obnovy. je určená pre tých čo, hľadajú svoje životne povolanie (rehoľné, manželské, kňazské …) bude to v   Košiciach-Lorinčíku  Začne sa piatok popoludní a skončí sa nedeľu obedom.  čo tam bude: rozhovory, modlitba, adorácia, prednáška, čas aj … Čítať ďalej