pozvánka na slávenie slávnosti sv. Jána od Kríža

Srdečne vás všetkých pozývame na slávnosť sv. Jána od Kríža, ktorá bude v najbližšiu stredu 14. 12. 2016 v našich komunitách  kláštornej kaplnke Košiciach-Lorinčíku. PROGRAM:16:30 vešpery zo slávnosti16:45-17:45 rozjímavá modlitba v tichu18:00 slávnostná sv. omša- celebruje: br. Andrej Mária od Ukrižovanej Lásky OCD- kazateľ: br. Ján od Ježiša Hostie OCD Pre cestujúcich MHD: do Lorinčíka premáva … Čítať ďalej pozvánka na slávenie slávnosti sv. Jána od Kríža