pozvánka na slávenie slávnosti sv. Jána od Kríža

Srdečne vás všetkých pozývame na slávnosť sv. Jána od Kríža, ktorá bude v najbližšiu stredu 14. 12. 2016 v našich komunitách 

kláštornej kaplnke Košiciach-Lorinčíku.

PROGRAM:
16:30 vešpery zo slávnosti
16:45-17:45 rozjímavá modlitba v tichu
18:00 slávnostná sv. omša
- celebruje: br. Andrej Mária od Ukrižovanej Lásky OCD
- kazateľ: br. Ján od Ježiša Hostie OCD

Pre cestujúcich MHD: do Lorinčíka premáva (napr. z Námestia Osloboditeľov) autobus č. 20L.

 

v Bazilike na Starých Horách

PROGRAM:
17:30 ruženec
+ možnosť spovede 
18:00 slávnostná sv. omša