Pôsta duchovná obnova

Pozývame vás na Pôstu obnovu do kláštora bosých karmelitánov, ktorá sa uskutoční od 10-12.03. 2017 v Lorinčíku.

Vedie ju o. Bernard Gorczyński OCD a témou bude:
Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
069/203 08 28 (od 14:00-16:00)