Komunikát

Rád bosých karmelitánov a karmelitánska rodina na Slovensku odmieta akékoľvek prepojenie na webovú stránku, ktorá pod menom Karmel šíri vlastné učenie, ktoré je v hlbokom rozpore s karmelitánskym duchovným dedičstvom. Zároveň oznamujeme, že oficiálna stránka karmelitánov na Slovensku je www.bosikarmelitani.sk.

Cirkev prijala karmelitánov ako spoločenstvo, ktoré vedie veriacich k hlbokej jednote s Bohom prostredníctvom vnútornej modlitby, mariánskej úcty a škapuliarskej pobožnosti.

Karmelitánski svätí inšpirovali už milióny ľudí na celom svete k radostnému prežívaniu viery vo vernosti Cirkvi a Svätému Otcovi.

bosí karmelitáni