Všetkých ctiteľov sv. Jozefa pozývame k modlitbám novény (11.-19. marca) a k sláveniu odpustovej slávnosti (20. marca) do Kláštora bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Viac informácií nájdete na plagáte.