Medzinárodné stretnutie

Komunita Blahoslavenstiev pozýva na púť do Francúzskeho mesta Lisieux podrobný program nižšie