Vianočné sviatky na Karmeli v Lorinčíku

Srdečne Vás pozývame prežiť vianočne sviatku do kláštora bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíka podrobný program Vám ponúkame nižšie

Vianočné sviatky na Karmeli v Lorinčíku

Sobota  24. 12. 2016
16:15     Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána
23:00     Posvätné čítanie zo slávnosti Narodenia Pána
24:00     POLNOČNÁ sv. omša

Nedeľa  25. 12. 2016

06:30     Ranné chvály zo slávnosti Narodenia Pána
07:00     Sv. omša NA ÚSVITE
17:30     Druhé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána
17:45     Spievanie kolied a vianočných piesní
18:30     Vianočné požehnanie detí pri jasličkách
20:00     Kompletórium

Pondelok  26. 12. 2016

06:30     Ranné chvály zo sviatku sv. Štefana
07:00     Sv. omša
11:15     Posvätné čítanie s modlitbou cez deň
18:30     Vešpery
18:45 – 19:45 Rozjímanie (modlitba v tichu)
20:15     Kompletórium

Prajeme Vám milostiplné a požehnané sviatky Pánovho narodenia!
bratia bosí karmelitáni