Iba Boh vie, koľko síl ma stálo zbaviť sa tej pýchy a márnivosti, ktoré ovládali moje srdce, keď som dospievala.

sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Sv. Ignác z Loyoly o jednom z dôvodov našej biedy a slabosti napísal: „Boh nám dáva pravé poznanie a pochopenie, aby sme si vnútorne uvedomili, že nie je v našich silách získať a udržať si hlbokú nábožnosť, vrúcnu lásku, slzy alebo akúkoľvek duchovnú útechu, ale že to všetko je Boží dar a milosť; a aby sme sa nechválili cudzím perím a nepýšili sa alebo nenadúvali, keby sme si pripisovali nábožnosť alebo iné formy duchovnej útechy.“ V našom živote sa bude vždy objavovať pokušenie pýšiť sa tým, čo sme dosiahli, a pripisovať si za to zásluhy. Keď však zakúsime vlastnú slabosť a biedu, Boh nám ukáže, kto je skutočným pôvodcom našich diel a duchovného pokroku. „Všetko je milosť“ - napísala raz sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša. Všetci veľkí Boží priatelia pred ňou aj po nej na kolenách objavovali to isté: sám zo seba nič nezmôžem. Ak mám niečo dobré, mám to vďaka Božej milosti. Môj je výlučne hriech.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov