365 myšlienok

Najlepším liekom na nervozitu je spytovať si svedomie niekoľkokrát za deň, a pokiaľ zistíme, že sme sa previnili, uložme si malé pokánie.

sv. Rafael od sv. Jozefa

Strach z toho, že sa pred očami druhých zrúti náš mýtus o vlastnej osobe, , je jedným z najčastejších dôvodov agresívneho obranného postoja. V obrane vlastného „ja“ sme schopní viesť skutočné vojny. Vtedy sa naším nepriateľom stáva každý, kto vyriekne tú odpradávna známu pravdu, že „kráľ je nahý“. A pritom každá chyba či nedokonalosť, na ktoré nám Ježiš ukazuje prostredníctvom druhého človeka, pred nami otvára veľkú šancu urobiť ďalší krok na ceste k zrelosti. Týmto krokom je okamih, keď si priznáme, že sme naozaj utáraní a máme veľmi ďaleko k tomu, aby sme ovládali svoj jazyk. Alebo že hlboko v srdci túžime po tom, aby nás druhí uznávali a aby nám poďakovali za vykonanú službu. Alebo že podceňujeme názory iných a dráždi nás všetko, čo nie je v súlade s našimi predstavami. Alebo že trpíme kvôli tomu, že iní si nevážia to, čo pre nich robíme, že nevidíme výsledky svojho snaženia, trpíme nedostatkom uznania a úspechu, ktorý sme si podľa nášho názoru zaslúžili. ,To všetko treba jasne pomenovať a vyznať pred Ježišom. On nás práve touto cestou ,uzdravuje.