365 myšlienok

Nevyhľadávajte klamstvo. Život v klamstve je veľmi krátky; zanedlho sa skončí. Život v pravde je veľmi dlhý; nikdy sa neskončí.

sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša

Keď nás Ježiš poučuje o diablovi, nazýva ho dvoma výrečnými menami: „luhár a otec lži“ a tiež „vrah od počiatku“ (Jn 8, 44). Prvé meno nám dáva najavo, že diabol je prvý, kto v sebe zrodil klamstvo. Každé klamstvo, ktoré človek vypustí z úst, má tajomným spôsobom svoj pôvod v diablovej prefíkanosti. Život v klamstve je krátky a tragický. Je to predohra duchovnej smrti, ktorej dôsledky majú večnú platnosť. Hovorí o tom druhé diablovo meno – je tým, kto ako prvý vraždil. Vrhol sa na vlastnú svätosť aj na svätosť mnohých ďalších anjelov. Vytvoril kráľovstvo smrti. To on naplánoval Ježišovu smrť. On privádza do večnej smrti ľudí, ktorí podľahnú jeho vábeniu. Každé klamstvo, každá vražda, každá genocída majú svoj pôvod v ňom.