Som unavená; nemám chuť pracovať, ale z lásky k tebe, Ježišu, to urobím.

sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Keď bolestne prežívame svoju biedu, nesmieme sa podujímať na zmeny, ktoré by rozhodujúco ovplyvnili zvolený smer života. Diabol má vo zvyku práve vtedy konať intenzívnejšie ako obyčajne. V takých okamihoch sa snaží vystrašiť nás pravdou o slabosti, ktorú sme uvideli na vlastné oči, a udržať v postoji rezignácie. Taktiež sa usiluje zviesť nás k tomu, aby sme sa vzdali svojich skôr prijatých dobrých predsavzatí. Silné impulzy pustiť sa do radikálnych zmien je tiež jeho dielo. Počas krízových skúseností, keď všetko vidíme v čiernych farbách, nemáme možnosť prijať dobré a rozvážne rozhodnutia. Jednoducho musíme ten čas trpezlivo prečkať. On zasa pominie, tak ako odchádza zima, aby ustúpila jari. Na každé také obdobie máme vždy dostatočnú milosť a nikdy nie sme pozbavení Ježišovej pomoci. Skúsenosť vlastnej biedy účinne zbavuje človeka všetkých nánosov a masiek, za ktorými ukrýval pravdu o sebe. Keď sme so sebou spokojní, vtedy veľmi ľahko sľúbime Bohu čokoľvek. Skúsenosť biedy však ukazuje, aké množstvo dier a nedostatkov je ešte v našej viere, ako veľmi slúžime sami sebe, a nie jemu. Také poznanie je však časom veľkej milosti.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov